Det skal være mulig for alle som bor i Norge å bli kjent med og lære kulturuttrykk og folkelige tradisjoner i skapende og trygge fellesskap

Kjærsti kake

Kampen mot det foreslåtte studieforbundskuttet har lykkes! I budsjettforliket reverseres hele kuttet på 40 millioner kroner. Vi takker KrF og Venstre som har kjempet vår sak i forhandlingene, samtidig må vi rette en takk til opposisjonspartiene som har vist at det er et flertall for studieforbundene og den viktige opplæringen som gjøres.

- Helt siden 8. oktober har vi stått på og arbeidet for å snu dette kuttet. Fredag var en gledens dag og nå feirer vi med kake, sier Kjærsti Gangsø, daglig leder i Studieforbundet kultur og tradisjon.

Siden budsjettet ble klart har engasjementet vært stor rundt denne viktige saken. Det er vært over 250 innlegg i media av over 100 forskjellige studieforbund og medlemsorganisasjoner. Tilsammen har over 12 000 personer skrevet under på oppropet og vår stemme har vært synlig i 100 forskjellige medier. Derfor vil vi takke alle som har engasjert seg enten ved å skrive leserinnlegg, ta kontakt med journalister, med politikere eller skrevet under oppropet. Din stemme har blitt hørt og vi har nå sikret et viktig opplæringstilbud også i 2015. Takk for hjelpen alle sammen og gratulerer!

Les endringene i busjettet her

 


I en årrekke har det blitt undervist i tradisjons håndverk ved Hjerleid skole og håndverkssenter nå belønnes innsatsen med Riksantikvarens kulturminnepris.

hjerleid

Riksantikvarens kulturminnepris deles ut årlig og tildeles personer, organisasjoner eller miljøer som har gjort en særlig innsats for bevaring og/eller restaurering av kulturminner, formidling av kulturminner, nasjonalt eller regionalt eller bruk/gjenbruk og vedlikehold av kulturminner.

Riksantikvaren Jørn Holme overrakte prisen under en konferanse i Oslo torsdag 20. november.
─ Hjerleid skole og håndverkssenter gjør et fantastisk arbeid for å videreføre håndverkskunnskapen til nye generasjoner. Mange håndverkere som er utdannet på Hjerleid har deltatt i viktige restaureringsprosjekter rundt om i landet. Ringvirkningene av Hjerleids arbeid er store, og prisen er vel fortjent, sa Holme.

Studieforbundet kultur og tradisjon er eier av Hjerleid skole og håndverkssenter og gratulerer Hjerleid med en velfortjent pris. Studieforbundet var tilstede under prisutdelingen sammen med Norsk Kulturarv som er eier av Senter for bygdekultur.

Les mer …

Politisk støtte

I sitt alternative budsjett har Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Arbeiderpartier reversert kuttet til studieforbundene. I tillegg har flere av partiene økt støtten til studieforbundene.
Forhandlingene går nå inn i en avsluttende fase og det er stor spenning knyttet til KrF og Venstre sine muligheter til å reversere kuttet.

Les mer …

Avlyst- header

Nå har du mulighet til å vise din mening om studieforbundskuttet‬ til frivillige organisasjoner. Ved å signere denne underskriftskampanjen er du med på å vise viktigheten av studieforbundstøtten og kursvirksomheten som gjøres rundt i hele landet.
Signer her!

Leserinnlegg fra dagens utgave av Gudbrandsdølen Dagningen:

Regjering, budsjett og kunnskap
«Hva driver du med Erna Solberg?» Det er Emile Borud på 14 år som stiller dette spørsmålet i Aftenposten mandag 27. oktober. Emilie har, tross sin unge alder, rukket både å erfare og forstå at veldig mye av den nyttige læringen vi gjør i livet henter vi andre steder enn fra den formelle læringsveien i skolen. Ikke-formell læring kalles gjerne det som ikke skjer i skolens regi, men som vi henter fra annen planlagt og organisert aktivitet. I fortsettelsen bruker vi noen steder begrepet uformell som erstatning for ikke-formell selv om det ikke er helt presis. Vi skriver «på tross av sin unge alder» da det er åpenbart at mange andre langt eldre ikke kan ha erfart eller forstått det samme. Noen av disse eldre og angivelig mer forstandige menneskene finner vi i regjeringen. Ja, vi antar at man bør ha erfart en god del her i livet og være både fornuftig og klok for å være med i en regjering. Så hvordan kommer man så dit, hvordan kommer man seg framover her i livet? Bør Emilie snarest skjerpe seg og fokusere kun på det formelle utdanningsløpet om det skal være håp for henne, eller kan det tenkes at hun en gang kan bli en av våre fremste, se tilbake, og hevde at det var nettopp den uformelle læringen som brakte henne «til topps»?

Les mer …

Spørreundersøkelse

Overordna mål

Studieforbundet arbeider etter overordna mål i Lov om voksenopplæring:

Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
Å bidra til motivasjon, tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.