Det skal være mulig for alle som bor i Norge å bli kjent med og lære kulturuttrykk og folkelige tradisjoner i skapende og trygge fellesskap

treskjeringHandverksskolen på Hjerleid på Dovre har gitt sine voksne elever et bedre tilbud enn Utdanningsdirektoratet bestemte. Takken er et dramatisk pengekutt som kan resultere i nedleggelse.

Les mer om saken på nettsidene til Gudbrandsdølen Dagningen 

Mer informasjon om utviklingen kommer.

Fra 7.juli til 11. august er det ferie på kontoret i Vågå. Kontoret blir betjent tirsdager og torsdager.

Vi ønsker alle en god sommer!

img_1350Det er snart tid for revyfestival i Nord-Norge. I år er den på Ørnes 3. - 5.juli. Her er det mange spnnende kurs for teaterfolk. 

11 - 15.august er det kurs i scenekamp for ungdom i Kirkenes.

Det er også mye annet spennede på nettsidene til Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS) Så gå inn og se!

Foto HATS

 

Frivillighet Norge lanserer  et tilbud til frivillige organisasjoner om nesten gratis programvare; TechSoup.  I samarbeid med programvareleverandører vil Frivillighet Norge gjøre det lettere for de frivillige å ta i bruk ny teknologi. Les mer om TechSoup og Frivillighet Norge

Gro Holstad er ansatt som ny generalsekretær i Voksenopplæringsforbundet. Hun starter i stillingen 1. september. Les mer på VOFO sin nettside.

Førstkommende helg skjer det mye spennende på Hjerleid i Dovre. Den tradisjonsrike Handverkshelga går av stabelen. det blir utstilling av elevarbeider og mye annet spennende. 10-årsjubileet til Handverkskolen, landets eneste treskjærer- og semdutdanning,  blir behørig markert. Her finner du programmet for Handverkshelga på Hjerleid.

Velkommen til Fagdagane på Fagernes 28. -  29. august 2014. Eit seminar og ein møteplass for alle drakt- og bunadinteresserte. Hovudtema i år er tilverking og dekor av skinn, med demonstrasjon av handverk, messe med stoffprodusentar, paneldebatt og ei rekkje interessante kurs og foredrag.

Les mer …

Kommunikasjonsrådgiver

BAKGRUNN FOR UTLYSNING
Studieforbundet kultur og tradisjon er en paraplyorganisasjon for 30 nasjonale og regionale frivillige kulturorganisasjoner. Studieforbundets hovedoppgave er å tilrettelegge for kurs og opplæring i medlemsorganisasjonene gjennom finansiering og støttefunksjoner. Studieforbundet arrangerer også en del nasjonale kurs og utviklingsprosjekter i nært samarbeid med medlemsorganisasjonene. Vi trenger en ny medarbeider som evner å kommunisere med alle målgruppene våre. Studieforbundet har 6 ansatte og kontor i Vågå. Stillingen er i første omgang et engasjement (inntil 100% ) på to år. Lønn etter avtale og kvalifikasjoner.

Les mer …

eli uStudieforbundet kultur og tradisjon hadde årsmøte 19. mai. Marit Jacobsen frå Norges Husflidslag gjekk av som leiar og Eli Ulvestad frå Noregs Ungdomslag tek over etter ho. Ho er tilsett som generalsekretær i NU og har vore nestleiar i styret i Studieforbundet i to år og vore styremedlem frå 2008
- Eg gler meg til oppgåva. Det skal bli spanande og utfordrande å ta over arbeidet etter Marit Jacobsen. Ho har gjort ein svært god jobb, seier Ulvestad.  Ho peiker på at Studieforbundet kultur og tradisjon har ein tydeleg profil fordi organisasjonane arbeider med nokolunde same tema.

Les mer …

NFD puls rezKurset Norsk folkelig dans starter opp på nytt til høste. Kurset gir en innføring i grunnleggende dansetekniske ferdigheter og den folkelige musikk- og dansetradisjonen, der dansen som kulturelt uttrykk og sosial samværsform står i sentrum. Det er fire samlinger og kurset avsluttes i mars 2015. Søknadsfristen er 10.august. Her finner du mer om Norsk folkelig dans.

Div treKurset, Gjenstander og kontekst - Fortidas former starter opp igjen til høsten. Kurset skal gi økt innsikt i nyutviklede produkters forankring i fortidas former, og erfaring i å vurdere produktene ut fra kriterier som utforming, bruk, endringer i estetikkoppfatning, sosiale og kulturelle forskjeller. Det er tre samlinger på kurset og det avsluttes i mars 2015. Søknadsfrist er 1.oktober

Her finner du informasjon om Gjenstander og kontekst - fortidas former.

Følg oss på Facebook

Kurslærere

Overordna mål

Studieforbundet arbeider etter overordna mål i Lov om voksenopplæring:

Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
Å bidra til motivasjon, tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Besøk på sida

Vi har 64 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Medarbeidersamling

Studieforbundet holder gjerne medarbeideropplæring i fylkeslag ol.Ta kontakt for avtale.