Det skal være mulig for alle som bor i Norge å bli kjent med og lære kulturuttrykk og folkelige tradisjoner i skapende og trygge fellesskap

Fylkessamling 2015I helgen hadde studieforbundet fylkessamling i Oslo. Representanter fra fylkesledd i mange av landets fylker var til stede og fikk orientering om situasjonen i Studieforbundet, arbeidsoppgaver fremover og spennende fagligpåfyll.
Studieforbundene er under loven pålagt å ha fylkesledd i alle landets fylker. I Studieforbundet kultur og tradisjon er vi heldige å ha mange engasjerte og flinke i våre fylkesledd. I helgen møttes flere i Oslo for den årlige fylkesleddsamlingen.

Les mer …

Statsbudsjettet ble lagt frem i dag og viser en videreføring av støtten til studieforbundene og VOFO med en indeksregulering. Dette er gode nyheter for alle som driver opplæring i frivillige organisasjoner.

- Dette er en god dag for opplæring i frivilligheten. Vi er veldig glad for å se at støtten til studieforbundene og til basiskompetanse i frivilligheten videreføres, sier daglig leder i Studieforbundet kultur og tradisjon Kjærsti Gangsø.

Budsjettet viser at studieforbundene får 208 millioner kroner. I tillegg er det satt av 10 millioner til Basiskompetanse i frivilligheten (BKF) som regjeringen signaliserte også på fjorårets budsjett at de ønsket å prioritere.

- Vi er glad for at kampen i fjor høst ser ut til å ha åpnet øynene til mange politikere.Vi er også veldig fornøyd med at støtten til vårt fellesorgan Voksenopplæringsforbundet videreføres. Samtidig vi vil arbeide videre for at opplæringen som gis i frivillige organisasjoner skal få større annerkjennelse, forteller Gangsø.

Studieforbundet kultur og tradisjon har fått tre nye medlemmer. Styret vedtok på styremøte i september å inngå samarbeidsavtale med  Fagurmakerne Norge, Oslo amatørbryggerlaug og Ravn Formidling. Studieforbundet ønsker de tre organisasjonene velkommen som medlemmer og lykke til med kurs.

Følg oss på Facebook

Spørreundersøkelse

spoersmaal 2Vi jobbar med å skreddarsy ei ny instruktørutdanning. Vi skal kartlegge tilgangen på teaterinstruktørar for dei ulike teaterlaga rundt om i Noreg, og om det er behov for ei felles opplæring for teaterinstruktørar i form av ei grunnopplæring eller ei vidareutdanning.
Svar på spørjeundersøkinga her

KURS - søke støtte

Overordna mål

Studieforbundet arbeider etter overordna mål i Lov om voksenopplæring:

Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
Å bidra til motivasjon, tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.