Det skal være mulig for alle som bor i Norge å bli kjent med og lære kulturuttrykk og folkelige tradisjoner i skapende og trygge fellesskap

29. september startart et nytt kurs i vev på Rauland. Det er nokre få plasser att, spring og meld deg på!

Undervisninga blir halde i lokala til Rauland husflidslag 29. september – 3. oktober.

Informasjon og påmelding skjer via Studieforbundet kultur og tradisjon tlf.: 61 21 77 53 eller send ein e-post til .

Les mer …

Studieforbundet kultur og tradisjon har fått ny medarbeider. Styret i Studieforbundet kultur og tradisjon vedtok i vår å ansette enkommunikasjonsrådgiver. Det er et stadig større behov for strategisk kommunikasjonsarbeid for å sikre tilskudd til kurs i frivillige organisasjoner.
- Vi har fått et større behov for å være mer synlig, derfor er vi veldig glad for å ha fått Sina hit, forteller daglig leder Kjersti Gangsø.

Les mer …

treskjaering laererDebatten rundt yrkesfag er aktuell både lokalt og nasjonalt. Dersom yrkesfagene skulle forsvinne vil vi alle rammes. I helgen var Jonas Gahr Støre gjest hos Anne Lindmo og fortalte om viktigheten av at yrkesfagene sikres.
Rektor Helle Hundevadt ved Handverksskolen Hjerleid går igjennom en spennende periode med tanke på yrkesfagenes fremtid. På Handverksskolen kan dette være siste året med drift etter de nye økonomiske forskriftene i privatskoleloven.

Les mer …

Utdanningsdirektoratet har ute en høring om et mulig kryssløp fra Vg1 teknikk og industriell produksjon til Vg2 smed. Dette er en spennende prosess som Studieforbundet kultur og tradisjon stiller seg positive til. Her kan du lese vårt svar til Utdanningsdirektoratet.

Les mer …

band raulandRaulandsakademiet er i full gong med sine haustkurs. Dei melder at det finns ledige plassar på kurs for dei som er raske til å melde seg på. Fyst ute er: Bake i steinomn med Øystein Løvlie, pølsekurs m. Bodil Nordjore, kalligrafi med Borghild Telnes, plukkeband/grindband med Eli Vesaas og småting i sauskinn med Britt Solheim i veke 42.

Du kan sjå heile kurstilbodet til Raulandsakademiet i kurskatalogen.

Spørreundersøkelse

Følg oss på Facebook

Overordna mål

Studieforbundet arbeider etter overordna mål i Lov om voksenopplæring:

Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
Å bidra til motivasjon, tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.