Det skal være mulig for alle som bor i Norge å bli kjent med og lære kulturuttrykk og folkelige tradisjoner i skapende og trygge fellesskap

Kyst 5

Studieforbundet har sammen med Forbundet KYSTEN utviklet en spørreundersøkelse som i disse dager går ut til alle som er interessert i tradisjonsbåt og fartøyvern.
Målet med undersøkelsen er å få mer kunnskap om hvem som er aktive i båtmiljøet rundt om i landet, hvor det bygges eller restaureres båter, hvilke ønsker som finnes for bevaring og videreføring av kunnskap og bruk, og ikke minst hvilket behov det er for ulike kurs og utdanningstilbud på feltet.
Vi ønsker så mange svar som mulig, enten du eier båt, er aktiv i kystlag, bygger eller restaurerer båt eller bare er interessert i tradisjonsbåter og verneverdige fartøyer.

Svar på undersøkelsen her.

Hedmark VOFO kampanje 2I disse dager får alle politikerne på fylkestinget i Hedmark en halvstrikket sokk og en brosjyre med budskapet "Hvem skal videreføre studieforbundenes kompetanse og kunnskap?" i posthylla si. Sokken og spørsmålet er en del av den nye kampanjen til VOFO Hedmark for å synliggjøre behovet for tilskudd til voksenopplæring i fylket.

Les mer …

Vi etterlyste tidligere i uka eksempler på opplæring som gis ute i lokal lagene for å integrere flere. Vi har allerede fått tilsendt gode eksempler.
Forbundet Kysten og deres lokallag Salange Kystlag har tatt med seg ungdommer fra det lokale mottaket ut på fisketur for å vise de en del av den norske kystkulturen. Et flott eksempel på inkludering som gir alle en bedre hverdag. Les artikkelen her.

Torsdag kunne vi også lese denne overskriften i avisa Smaalenene "Språket mangler, men det hindrer ikke flyktningene i å engasjere seg i frivillig arbeid". Les artikkelen her.

Nok et godt eksempel er de mange internasjonale strikkekafeene som husflidslag i hele landet arrangerer. Her er en artikkel om Sør-Tranøy Husflidslag.

Har du flere eksempler? Send de til oss på epost til eller del det med oss på facebook/kulturogtradisjon.

Følg oss på Facebook

Spørreundersøkelse

Teaterinstruktøropplæring:
Vi jobbar med å skreddarsy ei ny instruktørutdanning. Vi skal kartlegge tilgangen på teaterinstruktørar for dei ulike teaterlaga rundt om i Noreg, og om det er behov for ei felles opplæring for teaterinstruktørar i form av ei grunnopplæring eller ei vidareutdanning.
Svar på spørjeundersøkinga her

Tradisjonsbåt og fartøyvern:
Vi øsnker å finne ut hvem som er aktive i båtmiljøet rundt om i landet, hvor det bygges eller restaureres båter, hvilke ønsker som finnes for bevaring og videreføring av kunnskap og bruk, og ikke minst hvilket behov det er for ulike kurs og utdanningstilbud på feltet.Vi ønsker så mange svar som mulig, enten du eier båt, er aktiv i kystlag, bygger eller restaurerer båt eller bare er interessert i tradisjonsbåter og verneverdige fartøyer.
Svar på spørreundersøkelsen her

KURS - søke støtte

Overordna mål

Studieforbundet arbeider etter overordna mål i Lov om voksenopplæring:

Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
Å bidra til motivasjon, tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.