Det skal være mulig for alle som bor i Norge å bli kjent med og lære kulturuttrykk og folkelige tradisjoner i skapende og trygge fellesskap

KulturaliansenKulturdepartementet løyver 1 million kroner til  utgreiingsarbeid for etablering av kulturparaply

Kulturminister Thorild Widvey har offentleggjort at Kulturalliansen vil motta 1 million kroner for å kartlegge og utgreie behovet for ein felles nasjonal møteplass for dei frivillige kulturorganisasjonane.

Kulturalliansen er namnet på eit kulturpolitisk samarbeid mellom organisasjonane, Frilynt Norge, Noregs Ungdomslag, Norsk Amatørteaterforbund, Studieforbundet kultur og tradisjon og Norsk musikkråd. Alliansen blei oppretta som samarbeidsforum våren 2015, etter eit felles ønskje om ein paraplyorganisasjon for dei frivillige kulturorganisasjonane i Noreg.

Les meir på kulturalliansen.no

- Jeg har tro på aktører som vokser sammen nedenfra, og som samlet gir større styrke, seier kulturminister Widvey til Dagbladet .

Tyrkia 2 cropVoksenopplæringsforbundet i Sør-Trøndelag har siden 2013 deltatt i det europeiske samarbeidet og utvekslingsprogrammet "IQ Life". I slutten av juni var Norge og Trondheim siste by ut. Takket være flott innsats fra blant annet seniordanslag, husflidslag og kystlag i og rundt Trondheim ble det en flott helg med fokus på voksenopplæring.

Les mer …

ntnu4. November starter et nytt kurs i Gjenstander og kontekst. Denne gangen i Oslo. Meld deg på i dag.

Kurset består av 3 samlinger, alle i Oslo. Kurset tilsvarer 7,5 studiepoeng og er modulbasert.
Samlingsplan: 4.-6. november 2015, 13.-15. januar 2016 og 9.-11. mars 2016

Les mer …

Følg oss på Facebook

KURS - søke støtte

Overordna mål

Studieforbundet arbeider etter overordna mål i Lov om voksenopplæring:

Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
Å bidra til motivasjon, tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.