Det skal være mulig for alle som bor i Norge å bli kjent med og lære kulturuttrykk og folkelige tradisjoner i skapende og trygge fellesskap

God Jul

Vi ønsker alle en god jul og et godt nytt år.
Takk for et fint og spennende opplæringsår, velkommen til nye opplevelser og ny læring i 2015.

 

Kontoret vil være stengt fra 22. desember til 2. januar.
Har du spørsmål så send oss en epost, vi svarer så snart vi er tilbake.

                       God jul og godt nytt år

Advent

Vi håper alle får en fin adventstid og minner om at du kan rapporterer kursene dine fortløpende når de er ferdig. Rapportskjema fulgte med søknadssvaret, men mangler du skjema kan du finne det i kursstatistikken her. Finn det innmeldte kurset ditt og trykk på pluss symbolet. Nederst til høyre vil det stå "last ned rapportskjema".

Oppstår det problemer eller spørsmål ta kontakt med oss på telefon 61 21 77 50 eller eport . Siste frist for rapportering av kurs holdt i 2014 er 15. januar 2015.


Husk å føre på navn, fødselsår og utgifter tydelig i skjema.

skjortekrage

«Tilverking» i Drakt og samfunn er tema for andre samling. Samlinga vil bli holdt ved Norsk institutt for bunad og folkedrakt på Fagernes, i uke 5: 26. – 30. januar 2015.
Siste frist for søknad er i dag, 15. desember. Søknad sendes via NTNU sine nettsider.

Det er åpent for alle draktinteresserte å søke, men de som var på første samling, har prioritert plass. Det er imidlertid flere ledige plasser, så vi oppfordrer dere som ikke kom med på første samling å søke igjen nå.

Mer informasjon om emnet ligger på Norsk institutt for bunad og folkedrakt sine nettsider, der ligger også studieplan og pensum for samlinga.

Nye søkere må sende inn CV til NTNU for å kunne bli tatt opp:

Logo VOFOLogP webAlle personer som er tilknyttet en av Studieforbundet kultur og tradisjons sine medlemsorgansisajoner kan nå søke om Voksenopplæringsforbundet reisestipend for studiereiser til utlandet.
Hver medlemsorganisasjon vil prioritere søknadene som de får inn. Deretter sender medlemsorganisasjonen de prioriterte søknadene videre til Studieforbundet, som igjen prioriterer søknadene og sender videre til VOFO.

Søknader sendes direkte til din medlemsorganisasjon. Ta kontakt med din medlemsorganisasjon for søknadsfrist og andre spørsmål.


Formålet med VOFOs reisestipendordning er å bidra til kompetanseheving, motivasjon og idéutvikling i opplæringsarbeidet i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner.
Målgruppe er kurslærere, tillitsvalgte og ansatte i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner.
Stipendet er individuelt, og kan ikke søkes av grupper, institusjoner, organisasjoner e.l.
Søkere som har mottatt stipend de siste 5 år (2009-2014) vil ikke bli vurdert.

Et kurs i Studieforbundet kultur og tradisjon kan være så mangt. Vi har forsøkt å samle noe av bredden i denne filmen. Del den gjerne videre og inspirer flere til å delta på kurs.

Laget av Alexander Vestnes / Frilynt Norge

Musikk av Von

 

Spørreundersøkelse

Overordna mål

Studieforbundet arbeider etter overordna mål i Lov om voksenopplæring:

Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
Å bidra til motivasjon, tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.