Det skal være mulig for alle som bor i Norge å bli kjent med og lære kulturuttrykk og folkelige tradisjoner i skapende og trygge fellesskap

Bekymret Styre2Leder og generalsekretærmøte i studieforbundet diskuterte den alvorlige situasjonen ved det foreslåtte kuttet på 40 millioner og vedtok en uttalelse som er sendt Stortinget. Fredag ble fylkesleddene i Studieforbundet kultur og tradisjon oppfordret til å sende ut uttalelsen til sitt fylkes representanter på Stortinget. Det er nå satt i gang et offensivt press på politikere gjennom media og lobbyvirksomhet. Følg oss på Facebook for oppdateringer om utviklingen i saken.

Les mer …

Penger

 

Grunnet foreslått endring i støtte til studieforbundene i statsbudsjettet for 2015 kan dette føre til endring i tilskuddet for opplæringsaktivitene.

Dette gjelder også de søknadene som allerede er sendt inn og godkjent for 2015.
Oppdatert informasjon vil legges ut her på nettsiden så fort dette er klart.

Rønningen Vistad

I helgen hold Vestfold og Buskerud husflidslag medarbeiderseminar i Kongsberg med om lag 70 deltakere. Stemningen var spent og konsekvensene av statsbudsjettets forslag på et reelt kutt på 40 millioner kroner ble diskutert. Leder i Vestfold Husflidslag Berit Rønningen og leder i Buskerud husflidslag Rita Vistad la heller ikke skjul på sin bekymring.

Hva tenkte dere når dere fikk høre at det reelle kuttet var på 40 millioner kroner?
- Jeg tenkte at det er tragisk fordi kursstøtten er veldig viktig for de lokale lagene, og så er det en nesestyver i forhold til frivillig arbeid, forteller Vistad.
- Jeg ble overrasket og fortvilet. Jeg hadde en forventing om at den nye regjeringen ville støtte opp om det verdifulle arbeidet som gjøres for ivaretakelse av kulturtradisjoner og opplæring. De aktivitetene vi har gjøres i et bærekraftig perspektiv og hvis dette forslaget går igjennom vil nyttig arbeid gå tapt. Norges husflidslag er villig til å bidra med innsats og kompetanse, men vi trenger kursstøtten for å sikre høy kvalitet på kursene og gi opplæring som videregående skole ikke klarer å ivareta, forklarer Rønningen.

Les mer …

- Dette er en tragedie. Det gjøres en enorm innsats i det frivillige for å drive opplæring av voksne rundt om i hele landet. Disse får nå beskjed fra regjeringen om at innsatsen de gjør ikke er verdsatt, forklarer en bekymret daglig leder i Studieforbundet kultur og tradisjon Kjærsti Gangsø.


I budsjettforslaget foreslår regjeringen et reelt kutt for studieforbundene på 40 millioner kroner. Dette utgjør en reduksjon på omlag 20 prosent.

Les budsjettforslaget her: docxBudsjettforslag 2015

Fylkessamling 2014

I helgen ble det arrangert fylkessamling i Vågå. 18 fylkesrepresentanter fra 12 forskjellige fylker var til stede. På programmet sto faglige og sosiale aktiviteter og tilskuddsordning ble diskutert. Følg Studieforbundet på Facebook for flere bilder fra fylkessamlingen. Her kan du se bildene fra helgen.

Spørreundersøkelse

Følg oss på Facebook

Overordna mål

Studieforbundet arbeider etter overordna mål i Lov om voksenopplæring:

Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
Å bidra til motivasjon, tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

logo vofologp web