Det skal være mulig for alle som bor i Norge å bli kjent med og lære kulturuttrykk og folkelige tradisjoner i skapende og trygge fellesskap

Fredag 24.april kl. 9.30 – 15.30 har Voksenopplæringsforbundet seminar i pedagogikk for voksnes læring. Målgruppen for kurset er lærere, kursledere, kursarrangører og veiledere i studieforbund og medlemsorganisasjoner.Logo VOFOLogP web
Deltakerne vil tilegne seg økt innsikt i ulike aspekter ved fagfeltet Voksnes læring, hvordan voksne lærer, hva som er spesielt for den voksne i læringssituasjonen, motivasjon for læring, og voksenpedagogikk i praksis: studieplanen.
Seminarledere er Sturla Bjerkaker og Astrid Thoner fra Voksenopplæringsforbundet. Kurset er gratis.
For påmelding send epost til innen 17. april. Mer informasjon om kurset finner du her.

avlant 1

Hva skal til for at bunadsproduksjonen blir bærekraftig? Fagdagene i bunad og folkedrakt 2015 vil ta for seg denne problemstillingen. Fagdagene ser på fremtiden for bunadsnæringen og spørsmålene rundt kunnskap, kultur og næring.
Programmet for årets Fagdager vil være klart etter påske, men allerede nå kan du holde av datoene. Fagdagene 2015 vil bli arrangert fra 10. -11. september på Norsk institutt for bunad og folkedrakt på Fagernes.
Bunadsetterspørselen er stor, men utfordringene for en bærekraftig næring er mange. Utenlandsproduksjon og en mangel på studenter ved bunadstilvirkerfaget er med på å hindre en bærekraftig næring. Hvordan kan vi være med på å holde den viktige kompetansen vedlike og at kunnskapen og kulturarven i bunaden består? Dette er noen av spørsmålene som vil prege årets Fagdager.

Noen av kursene med støtte fra Studieforbundet kultur og tradisjon utgjør mindre forskjeller i folks hverdag og liv. Andre kurs har stor innvirkning. I 2014 støttet Studieforbundet kurs i 6 fengsler i Norge. Dette er opplæring i alt fra keramikk til yoga. A- magasinet skrev før helgen en reportasje om ett av disse kursene et yogakurs for innsatte på Ila fengsel. De innsatte forteller i artikkelen og videoreportasjen om betydningen kursene har for soningen og rehabiliteringen.
I 2014 støttet Studieforbundet kultur og tradisjon 24 kurs i fengsel i Norge. Gjennom tilskudd fra Justisdepartementet arrangerer Studieforbundet kurs som holdes av lokale kursarrangører i fengslene. I mange år har denne ordningen vært driftet av ildsjeler som har ønsket å gi et utviklende tilbud til de innsatte. I reportasjen kan du lese og se instruktør Alexander Medin fortelle om sine erfaringer med kursene. Han har holdt kurs i fengsel siden 2011 og opplever at yoga kan være så mye mer enn trening for de innsatte.

Les hele reportasjen og se videoreportasjen fra fengselet her.

KURS - søke støtte

Overordna mål

Studieforbundet arbeider etter overordna mål i Lov om voksenopplæring:

Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
Å bidra til motivasjon, tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.