Det skal være mulig for alle som bor i Norge å bli kjent med og lære kulturuttrykk og folkelige tradisjoner i skapende og trygge fellesskap

treskjaering laererStyret i Studieforbundet kultur og tradisjon har vedtatt at tilskuddet skal økes til 90 kroner per time for kurs med lærer. For kurs uten lærer blir satsen den samme, 25 kroner. Dette vil gjelde for alle kurs som får støtte i 2015,  også for kurs som det allerede er søkt for. - Vekst i kursaktiviteten i studieforbundet har ført til bedre økonomi. Det fører til at vi kan øke kurstilskuddet, sier daglig leder Kjærsti Gangsø. - Siden det er kurs med lærer som er kostnadskrevende er det naturlig at det er der økningen kommer.  Styret håper dette kan bidra til å øke kursvirksomheten framover, sier Gangsø.

Vi håper alle benytter seg av dette og søker om kursstøtte til sine planlagte kurs.

Les om hvordan du kan søke støtte til kurs.

Her kan du søke.

Bunad grind nettVi har ledige plassar på kurs i band og snorer 08. - 12. april. Kurset går på Toftemo Turiststasjon på Dovre, og er ein del av Vevopplæringa. Ei modulbasert kursrekkje i handvevarfaget, men det er ikkje eit krav om at du har delteke på tidlegare modular. Det er plass til 12 deltakarar og kurset er opent for alle.
I løpet av kurset vil vi også få omvisning på Hjerleid skule og handverkssenter.
Påmelding til Studieforbundet kultur og tradisjon innan 25. mars. 

Les meir om kurset her

husflidsstjerne

Norges Husflidslag har ledig en 100 % stilling som husflidskonsulent og søker etter en person med forståelse for og erfaring fra formidling og prosjektarbeid innenfor kultur-/husflidshåndverk. Husflidskonsulenten skal styrke det levende håndverket i Vest-Agder ved å organisere tiltak som utvikler kunnskap og interesse for husflid og handlingsbåren kunnskap i samarbeid med bl.a. fylkeslag, lokallag, fylkeskommune og andre relevante miljøer.


Stillingen passer for en kreativ og selvstendig person med evne til kommunikasjon, samarbeid og nettverksbygging. Den nye husflidskonsulenten må kunne disponere bil og det må påregnes en del reisevirksomhet samt kveld og helgearbeid. Menn oppfordres til å søke. Nåværende ansatt går av med pensjon 31. mai 2015.


Se www.husflid.no for mer informasjon. Søknad sendes til innen 15. mars.

thumb15421

Høgskolen i Sør-Trøndelag tilbyr en ny utdanning i tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern fra høsten 2015. Studiet skal fremme høy kvalitet i utførelsen av de praktiske oppgavene i bygningsvern og restaurering. Undervisning vil skje både praktisk og teoretisk og studentene vil tilegne seg bred kompetanse i tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern. Studier er 4-årig og er samlingsbasert. Delvis ved HiST/ Nidarosdomens Restaureringsarbeid, samt ved andre læringsarenaer for gjennomføring av praksisbasert læring.
Det finnes ingen tilsvarende utdanning for håndverkere på bachelor nivå i Norge.
Krav til kompetanse: Søkere må ha generell studiekompetanse eller realkompetanse. I tillegg må søkeren dokumentere kompetanse innenfor relevant fagfelt i form av fagbrev i håndverksfag eller tilsvarende dokumentert kompetanse som kan sidestilles med fagbrev. Søknadsfrist 1. mars.
Les mer om studiet og hvordan søke her.

Kurskalender-2015-framside-beskjært for web

Kurskatalogen frå Raulandsakademiet for 2015 ligg nå på nett, med mange nye kurstilbod.
Kva med å satse på arbeid med barn og unge? Raulandsakademiet tilbyr 2 instruktørkurs. Eivind Falk har kurset "spikking med barn" og Eli Wendelbo har kurset veving med barn. Begge kursa går frå 13. til 19 juli.
Andre nye tilbod i år er: Restaurering av vindauga, papirlaging, trearbeid for damer, lag smykke av sølvbestikk, og veving grunnkurs. Det er 60 kurs å velje mellom.
Sjå meir informasjon www.raulandsakademiet.no

Overordna mål

Studieforbundet arbeider etter overordna mål i Lov om voksenopplæring:

Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
Å bidra til motivasjon, tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.